Aktivní účast - informace, registrace
Aktivní účast - informace                                

Důležitá data

             20. 3. 2020          Otevření registrace a informace na webových stránkách

             15. 7. 2020          Uzávěrka pro registraci aktivní účasti 

             20. 8. 2020          Informace o přijetí přednášky

             25. 8. 2020          Uzávěrka zaslání abstraktů

             15. 9. 2020          Uzávěrka registrace k posterové sekci včetně zaslání abstraktů

             20. 9. 2020          Program

             30. 9. 2020          Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

             30. 9. 2020          Uzávěrka úpravy abstraktů

        4.–6. 11. 2020          XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

 

HLAVNÍ TÉMA

Lékařská sekce

 • Hypoxie, hypotermie novorozence

 • Parenterální a enterální výživa

 • Infekce novorozence, ATB terapie

 • Stabilizace novorozence na porodním sále

 • Fyziologický novorozenec

 • Varia

Sesterská sekce

 • Prevence infekce

 • Péče o kůži novorozence

 • Péče o fyziologického novorozence

 • Novorozenec na porodním sále

 • Kazuistiky

 • Varia

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE(viz v horní části stránky šipka vpravo REGISTRACE aktivní účasti on-line).

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.

Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně. 

Současně  prosím  proveďte  Vaši registraci  účastníka  kongresu v registračním formuláři.  

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. REGISTRACE)

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K DODÁNÍ ABSTRAKTŮ

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky zaslání abstraktů dne
25. 8. 2020.

Abstrakty je možno následně editovat do sborníku přednášek, termín úpravy/uploadu abstraktů je nejpozději do 30. 9. 2020.  

Vyrozumění o přijetí přednášky

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu informováni nejpozději 20. 8. 2020 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Termín dodání nejpozději do 25. 8. 2020

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

 

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- kategorie (lékaři/sestry)

- preferovaná forma (přednáška)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

      Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení 2, J. Příjmení3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že  

      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu). 

  

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace 

Instrukce pro PowerPoint

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich  počítačích.

 • Doporučujeme uložení prezentace před uložením ve formátu PPT

 

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of  Windows) budou  dostupné. Použití jiných fontů může způsobit   špatné zobrazení stylu Vaší  prezentace.

 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.    

Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do  sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa  kompatibilní s naším softwarem. 

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec  SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na kongresu

 • Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-  ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc

 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory,  etc.).

 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongresu

 • Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály  budou otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo  v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½  hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku  plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici  v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat  zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce  před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

 • Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání,  které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

 • Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

 

POSTERY

Postery budou prezentovány v klasické podobě na panelech s kobercovým povrchem. Čistý rozměr pro poster je: šířka 97 cm a výška 120 cm.
Postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům.

Pro registraci Vaší posterové prezentace, prosím, dodržujte následující pokyny:

 • Registraci posteru v aktivní účasti proveďte nejpozději do 15. 9. 2020

 • Abstrakta k posterové prezentaci zašlete nejpozději do 15. 9. 2020 přes registrační formulář. Tato abstrakta budou zveřejněna ve sborníku abstraktů.

 • V případě pozdního zaslání negarantujeme zařazení do programu.

 

Vítány jsou i postery do sesterské sekce.

Postery budou prezentovány v papírové podobě, vědeckým výborem bude vybráno 5 posterů ke krátké 5min. ústní prezentaci, nejlepší poster lékaře/ky do 35 let bude odměněn.

XXXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY

4. - 6. 11. 2020 - zrušeno

nový termín 3.-5.11.2021

Ostrava

SEKRETARIÁT KONGRESU

POŠLETE NÁM VAŠI ZPRÁVU, DOTAZ

 • Facebook

Ing. Šárka Martiníková

Kancelář Ostrava

BOS. org s.r.o.

FN Ostrava-Domov sester

17. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava – Poruba

 

Tel.:       +420 595 136 808

Mobil:    +420 722 035 305

E-mail:   martinikova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2020 BOS. org s. r. o.   www.neonatology2020.cz